Brúsenie anhydritu

Brúsenie anhydritu
Predtým, než sa začne inštalácia podlahovej krytiny, ktorá je lepená na anhydritový poter, je potrebné tento poter najskôr prebrúsiť. Pri jeho vyzrievaní sa na jeho povrchu tvorí múčnatá, vápenatá alebo tvrdá sintrová vrstva, ktorú je potrebné vždy prebrúsiť a následne povysávať. Aj tento typ brúsenia (anhydritových podláh) nájdete v našej ponuke.